Wybierz kwotę pożyczki
500 PLN
Ustaw okres kredytowania
3 mies.
ZŁÓŻ WNIOSEK

Regulamin

Masz Dodatkowe Pytania? Chętnie Odpowiemy!

kontakt(|at|)pozyczki-prywatne.com

1. Administrator świadczy usługi związane z oferowaniem pożyczek oraz kredytów.
2. W celu uzyskania telefonicznej oferty pożyczki lub kredytu niezbędne jest podanie danych osobowych we wniosku takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, źródło dochodu, kwota pożyczki, okres spłaty pożyczki w miesiącach, wysokość obecnego zadłużenia, a także wyrażenia zgody na postanowienia regulaminu, polityki prywatności oraz na spełnienie świadczenia przed terminem odstąpienia od umowy wraz z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
3. Świadczone przez administratora usługi są odpłatne, a koszt przedstawienia ofert wynosi 25zł netto (30.75 zł brutto). Płatność następuje za pomocą wysłania wiadomości sms o treści POZYCZKA pod numer 92521.
4. W odpowiedzi na powyższą wiadomość sms przyjdzie kod zwrotny, który umożliwi wypełnienie wniosku, a w dalszej mierze otrzymywanie ww. ofert.
5. Brak wypełnienia i przesłania wniosku sprawi, iż użytkownik nie będzie mógł otrzymywać ww. ofert.
6. Płatność SMS wykonywana jest przy pomocy platformy dostępnej na stronie internetowej https://www.rushpay.pl/ prowadzonej przez Roberta Paszkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RPDP, ul. Żwirki i Wigury 3 lok. 10, 02-143 Warszawa, NIP: 1182105129, REGON: 360726494. Celem wykonania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Administrator powierza dane osobowe Korneliuszowi Zagórskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski z siedzibą w Elblągu przy ul. Odzieżowej 3/11, 82-300 Elbląg, NIP: 5922231549, który to będzie je wykorzystywał wyłącznie do przedstawienia użytkownikom niniejszego serwisu ofert pożyczek oraz kredytu za pomocą połączeń telefonicznych oraz wiadomości e-mail.
7. Po otrzymaniu powyższych danych wskazanych we wniosku Administrator przekazuje dane do osób, które posiadają niezbedną wiedzą oraz uprawnienia w zakresie składania ofert i pożyczek.
8. Partnerzy wskazani w ustępie 6 przekażą względem użytkowników ww. oferty pożyczek oraz kredytów.
9. Administratorem niniejszego serwisu jest XULOCK Sp. Z. O. O. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 85/87/8 90-057 Łódź, Polska, KRS: 0000678205.
10. Z chwilą złożenia oferty telefonicznej pożyczki lub kredytu użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy.
11. Aby użytkownik mógł korzystać z serwisu musi spełnić warunki techniczne. Są to:– Połączenie z Internetem– Przeglądarka Internetowa umożliwiająca akceptację i wyłączenie plików „cookies”
12. Kontakt z administratorem strony dostępny jest poprzez e-mail: kontakt(at)pozyczki-prywatne.com
13. Jeżeli masz problem z Usługą? Nie dostałeś kodu to skorzystaj z Reklamacji• Brak kodu zwrotnego bądź problem z realizacją transakcji: https://www.rushpay.pl/
14. Jeżeli zrealizowałeś swój jednorazowy kod błędnie skontaktuj się z nami: kontakt(at)pozyczki-prywatne.com
15. Serwis zajmuje sie pozyskiwaniem klientów, zainteresowanych usługami wymienionymi w punkcie 1 regulaminu, oraz przekazywaniem kontaktów tych klientów, do firmy Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski, która specjalistycznie zajmuje się przedstawieniem ofert pożyczkowych.
16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą w związku zfunkcjonowaniem niniejszego serwisu wyrządzoną z winy nieumyślnej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które powstały wskutek otrzymanych ofert pożyczek oraz kredytów, gdyż powyższe oferty są przekazywane przez partnerów, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą, a co za tym idzie posiadają niezbędne kwalfikacje do składania ww. ofert.
Polityka Prywatnoci
1. W formularzu wniosku należy wypełnenić dane osobowe, które będą wykorzystywane do przedstawienia oferty pożyczki oraz kredytu:
a) Imię i Nazwisko b) Adres e-mail c) Numer telefonu d) Źródło dochodu e) Kwota Pożyczki f) Okres spłaty pożyczki w miesiącach g) Wysokość obecnego zadłużenia.
2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie wyraźonej przez niego zgody oraz wyłącznie w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu ww. ofert oraz prowadzeniu korespondencji e-mail/telefonicznej w związku z ww. ofertami pożyczek. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. w celu przesyłania ofert pożyczki oraz kredytu i prowadzenia korespondencji e-mail/telefonicznej w związku z ww. ofertami pożyczek.
4. Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest doborowlne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi przesłanie oferty, jak i też korespondencję związaną z przedstawieniem ofert.
6. Dane osobowe Administrator będzie przechowywał do czasu wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych przez użytkownika.
7. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Administratorem niniejszego serwisu jest XULOCK Sp. Z. O. O. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 85/87/8 90-057 Łódź, Polska, KRS: 0000678205.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.
10. Celem wykonania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Administrator powierza dane osobowe firmie Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski z siedzibą w Elblągu przy ul. Odzieżowej 3/11, 82-300 Elbląg, NIP: 5922231549, który to będzie je wykorzystywał wyłącznie do przedstawienia użytkownikom niniejszego serwisu ofert pożyczek oraz kredytu za pomocą połączeń telefonicznych oraz wiadomości e-mail.
11. Nadto numer telefonu użytkownika będzie przetwarzany przez Roberta Paszkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą RPDP, ul. Żwirki i Wigury 3 lok. 10, 02-143 Warszawa, NIP: 1182105129, REGON: 360726494 wyłącznie w celu potwierdzenia otrzymania płatności od użytkowników serwisu http://www.pozyczki-prywatne.com za otrzymanie wniosku kredytowego.
12. Z racji tego, iż pliki cookies są wykorystywane m.in. do reklamy opartej na profilowaniu, to każdy użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu względem prowadzenia reklamy opartej na podstawie profilowania za pomocą ustawień przeglądarki.
Reklamacje
  • Reklamacje do wykonywanej usługi kontakt@pozyczki-prywatne.com
  • Ciasteczka

    Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosowywać reklamy internetowe do Twoich potrzeb, dostosować stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu. Z racji tego, iż pliki cookies są wykorystywane m.in. do reklamy opartej na profilowaniu, to każdy użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu względem prowadzenia reklamy opartej na podstawie profilowania za pomocą ustawień przeglądarki.