Wybierz kwotę pożyczki
500 PLN
Ustaw okres kredytowania
3 mies.
Dalej

Regulamin

Masz Dodatkowe Pytania? Chętnie Odpowiemy!

kontakt(|at|)pozyczki-prywatne.com

 • Administrator określa w polityce prywatności zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały udostępnione podczas korzystania z usług serwisu.
 • Dane osobowe, które są przetwarzane to:
 • - Numer telefonu obsługiwany przez firmę RushPay, który jest wykorzystywany tylko i wyłącznie do procesu złożenia wniosku o pożyczke.
 • Definicje użyte w regulaminie stosuje się wprost do polityki prywatności.
 • Użytkownik dostaje KOD
 • Cena wiadomości wynosi 25zł netto (30.75 z VAT)
 • Usługę Płatności SMS świadczy RushPay on przetwarza dane o numerze telefonu potrzebny do realizacji usługi dostępu
 • Regulamin Płatności SMS Premium dostępny jest pod adresem: https://rushpay.pl/files/regulations/
 • Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich zmiany oraz możliwość żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 • Kontakt z administratorem Strony dostępny jest poprzez e-mail: kontakt(|at|)Pozyczki-Prywatne.com
 • Reklamacje
 • Brak kodu zwrotnego bądź problem z realizacją transakcji: http://rushpay.pl/customer/complaint/
 • Reklamacje do wykonywanej usługi kontakt@pozyczki-prywatne.com


 • 1. Administratorem jest XULOCK SP Z O.O. z siedzibą w Łodzi przy al. Tadeusza Kościuszki 59/61/215, KRS: 0000655592, wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 5.000,00 zł
  2. Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą adresu e-mail: kontakt@pozyczki-prywatne.com.
  3. Dane osobowe, które są przetwarzane to: Imię i Nazwisko, Adres e-mail, Numer telefonu, Źródło dochodu np. umowa o pracę, Wysokość obecnego zadłużenia.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie wyraźonej przez niego zgody oraz wyłącznie w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu ofert pożyczek oraz prowadzeniu korespondencji e-mail/telefonicznej w związku z ww. ofertami pożyczek. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. w celu przesyłania ofert pożyczek oraz w celu prowadzenia korespondencji e-mail/telefonicznej w związku z ww. ofertami pożyczek.
  6. Podanie wskazanych w formularzu danych osobowych jest doborowlne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi przesłanie oferty pożyczki, jak i też korespondencję związaną z przedstawieniem oferty pożyczek.
  7. Dane osobowe Administrator będzie przechowywał przez okres jednego roku. Po tym okresie dane osobowe zostaną usunięte.
  8. Każdy użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych go dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia jego danych osobowych oraz wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na naruszenie przepisów odnośnie prawa o ochronie danych osobowych.
  10. Celem wykonania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Administrator powierza dane osobowe Korneliuszowi Zagórskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Kredytowa "MONEY" Korneliusz Zagórski z siedzibą w Elblągu przy ul. Odzieżowej 3/11, 82-300 Elbląg, NIP: 5922231549, który to będzie je wykorzystywał wyłącznie do przedstawienia użytkownikom niniejszego serwisu ofert pożyczek za pomocą połączeń telefonicznych oraz wiadomości e-mail.


  Ciasteczka

  Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych oraz poprawy funkcjonalności serwisu. Są one zapisywane przez administratora za pośrednictwem serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosowywać stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin serwisu.

  Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

  Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora przy tworzeniu analiz statystycznych, diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści serwisu.